Improving of Transmission Cost Allocation Method to Accelerate the Investment Recovery for Transmission lines in Deregulated Power System

Nojeng, Syarifuddin (2023) Improving of Transmission Cost Allocation Method to Accelerate the Investment Recovery for Transmission lines in Deregulated Power System. Przegląd Elektrotechniczny, 7. pp. 69-73. ISSN 0033-2097

[img] Text
13.pdf

Download (618kB)
[img] Text
file korespondensi jurnal.pdf

Download (2MB)
[img] Text
Similary Check Improving of Transmission.pdf

Download (1MB)

Abstract

In the electricity supply industry are more important transparency and accountability on all participants in the grid with considered transmission usage on the load. In the restructuring and deregulation of the power system, many problems are faced by the power industry players especially with investment in transmission costs. To accelerate investment recovery in transmission lines, it is important to have a way of increasing the income for investment recovery based on an analysis of construction costs in the long run and an analysis of the high level of risk involved in the investment. This paper will propose a new algorithm for allocating the transmission pricing that considers the power factor correction coefficient (CLF) as an incentive factor to determine transmission cost. To justify this proposal, the MW-Mile method improved will be compared with an existing method to determine each line of users for two case studies; the sixth test bus and the 30 IEEE bus system. The result of the proposal shows that the transmission operator will get an additional charge when the load do not use the transmission effectively. The transmission owner can make a further profit by increasing more energy transfer and also from the generator to load. It also indicates the positive signal with an incentive investment in transmission lines operation in deregulated power system. Streszczenie. W branży elektroenergetycznej ważniejsza jest przejrzystość i odpowiedzialność wszystkich uczestników sieci przy uwzględnieniu wykorzystania przesyłu na obciążeniu. W procesie restrukturyzacji i deregulacji systemu elektroenergetycznego wiele problemów napotykają gracze energetyczni, zwłaszcza w zakresie inwestycji w koszty przesyłu. Aby przyspieszyć odbudowę inwestycji w linie przesyłowe, ważne jest posiadanie sposobu na zwiększenie wpływów z odbudowy inwestycji w oparciu o analizę kosztów budowy w długim okresie oraz analizę wysokiego poziomu ryzyka związanego z inwestycją. W niniejszym artykule zostanie zaproponowany nowy algorytm alokacji cen transmisji, który uwzględnia współczynnik korekcji współczynnika mocy (CLF) jako czynnik motywujący do określenia kosztów transmisji. Aby uzasadnić tę propozycję, ulepszona metoda MW-Mile zostanie porównana z istniejącą metodą określenia każdej linii użytkowników dla dwóch studiów przypadku; szósta magistrala testowa i system magistrali 30 IEEE. Z wyniku wniosku wynika, że operator przesyłu otrzyma dodatkową opłatę, gdy obciążenie nie wykorzysta efektywnie przesyłu. Właściciel przekładni może osiągnąć dodatkowy zysk, zwiększając transfer energii, a także z generatora do obciążenia. Wskazuje to również na pozytywny sygnał zachęty inwestycyjnej w pracę linii przesyłowych w rozregulowanym systemie elektroenergetycznym. (Doskonalenie metody alokacji kosztów przesyłu w celu przyspieszenia zwrotu inwestycji w linie przesyłowe w zderegulowanym systemie elektroenergetycznym) Keywords: Transmission Cost, Investment recovery, deregulated power system. Słowa kluczowe: Koszt przesyłu, zwrot inwestycji, zderegulowany system elektroenergetyczny

Item Type: Article
Subjects: T Technology > T Technology (General)
Divisions: FAKULTAS TEKNIK
Depositing User: Unnamed user with email admin@umi.ac.id
Date Deposited: 05 Jul 2023 05:13
Last Modified: 05 Jul 2023 05:13
URI: http://repository.umi.ac.id/id/eprint/3012

Actions (login required)

View Item View Item